The Big Lie: het weggeven van New York

De leugen
Nederland heeft in de zeventiende eeuw wereldstad New York (toen nog: Nieuw-Amsterdam) in een onhandige deal verspild aan de Engelsen.

Hoe zit het dan?
Nieuw-Amsterdam was in de zeventiende eeuw weliswaar een belangrijke havenplaats, maar nog lang niet zo ontwikkeld als de meesten aannemen. De ontwikkeling van de stad tot een van de belangrijkste metropolen ter wereld vond pas twee eeuwen later plaats. Peter Stuyvesant, gouverneur van Nieuw-Amsterdam, heeft de Nederlandse kolonie in Noord-Amerika niet geruild, maar in 1664 zelf opgegeven. Het stadje aan de Hudson werd van alle kanten omsingeld door Engelse legers en werd nauwelijks verdedigd, behalve door een muur waarvan de fundamenten nu onder Wallstreet liggen.
Voor de meeste kooplieden in Nieuw-Amsterdam maakte het overigens niet veel uit onder wiens gezag zij vielen, zolang ze maar konden handelen. Bij de Vrede van Breda in 1667, die een eind maakte aan de Derde Engels-Nederlandse Oorlog, werd besloten dat Nederland geen aanspraak meer zou maken op de kolonie en dat ons land het veroverde deel van Brits Guyana, het huidige Suriname mocht houden.

Wel waar
Nederland, of in ieder geval de Amerikanen van Nederlandse origine, hebben zeker een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de New York en de VS als geheel: presidenten Martin van Buren, Theodor Roosevelt en Franklin Delano Roosevelt, en wetenschapper Thomas Edison hebben net als 5 miljoen andere Amerikanen ‘Dutch roots’.