Tsunami’s opgespoord via de kabel

Soms liggen oplossingen voor ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen voor de hand. Je moet ze alleen zien. Of horen. De Britse meteoroloog Giuseppe Marra van het National Physical Laboratorium hoorde bij controle van internetverbindingen onder de Middellandse Zee regelmatig geruis op de lijn, maar kon dat niet verklaren.

Tot hij vorig jaar de storingen vergeleek met een grafiek met seismische storingen. De schokken kwamen overeen met de storingen. Marra wil nu de ruim één miljoen kilometer internetkabel die wereldwijd op het zeeoppervlak ligt gebruiken om aardbevingen snel te kunnen detecteren. Hij heeft daarvoor slechts apparatuur nodig om laser door de leidingen te sturen en een hele beperkte bandbreedte. Marra publiceerde deze zomer zijn bevindingen in tijdschrift Science. Van alle aardbevingen vindt bijna 80% onder het zeeoppervlak plaats. De meeste seismologische meetapparatuur staat op land of aan de kust; plaatsing van de gevoelige machinerie onder water bleek tot op heden bijzonder kostbaar.