“In de markt is alleen plaats voor de beste en grootste speler”

“Er wordt nog te veel gedacht dat disruptieve ontwikkelingen tijdelijk zijn. Dat het bedrijfsleven na een periode van transformatie weer tot rust komt. Niets is minder waar: het is een continu proces”. NXP-voorman Maurice Geraets gelooft dat bedrijven zich met gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden moeten concentreren op één of meerdere kerngebieden. “Wij ondernemen als bedrijf alleen activiteiten als we marktleider kunnen zijn.”

Vanuit zijn kantoor heeft directeur van NXP Nederland Maurice Geraets een goed uitzicht over de Hightech Campus; een industriegebied onder de rook van Eindhoven, dat door intensieve samenwerking tussen bedrijven, wetenschappelijke instellingen en de overheid ontstaan is. Doel van alle betrokken partijen: het bevorderen van innovatie en het aantrekken van vooruitstrevende start ups en bedrijven om een hoofdrol op technologisch vlak te kunnen blijven spelen. Om zo ook de werkgelegenheid in de gemeente op pijl te houden: jaren geleden dreigde een flink banenverlies door het sluiten van enkele van Philips’ productiefaciliteiten in de regio. Die missie lijkt voorlopig geslaagd: de meeste bedrijven op de Hightech Campus behoren inmiddels tot de innovatieve top van Nederland; de ondernemingen trekken niet alleen veel hooggekwalificeerde werknemers uit de omgeving van Eindhoven, maar vooral ook kenniswerkers uit India, China en Japan.

Nieuwe mogelijkheden

De snelle ontwikkeling van chips staat centraal in de grote veranderingen van het Nederlandse bedrijfsleven, meent Geraets. “Iedere achttien maanden verdubbelt het opslagvermogen. Daarmee wordt het niet alleen mogelijk om steeds complexere berekeningen uit te voeren. De prijs van hoogwaardige chips wordt ook steeds goedkoper”, verklaart de NXP-voorman. “Disruptieve veranderingen worden ingezet doordat we nu toepassingen kunnen maken die eerder niet mogelijk waren. De ontwikkeling van de zelfrijdende auto bijvoorbeeld komt doordat we relatief goedkoop meerdere hoogwaardige camera’s in de auto kunnen plaatsen die onderling communiceren. Daarvoor zijn hoogwaardige chips nodig.”

Koppositie

Om als bedrijf mee te komen in de verandering is het volgens de tech-topman noodzakelijk om je op een of meerdere kerngebieden te concentreren. “NXP heeft die keuze enkele jaren geleden gemaakt. Daarvoor zijn, veelal goedlopende, onderdelen waarin het bedrijf niet een nummer 1 of 2 positie bekleedde afgestoten, zoals divisies op het gebied van televisie- en mobiele chip-technologie. Wij ondernemen nu alleen activiteiten als we marktleider kunnen zijn of worden.” Die koppositie gaat het volgens Geraets niet alleen over de kwaliteit van de producten, maar ook om de grootte van het bedrijf, of liever gezegd de grootte van het investeringsbudget. “Als je meer geld hebt dan je concurrentie kan je beter onderzoek doen en sneller ontwikkelen.

Tegen het licht

Volgens Geraets vraagt strategische aanpassing niet alleen om hoge investeringen. Het vereist ook moed om veranderingen in een organisatie op gang te zetten. “Bestuurders dienen hun volledige business-model tegen het licht houden. Ze moeten durven inzien dat sommige producten geen toekomst meer hebben, of in ieder geval onvoldoende groeimogelijkheden laten zien door afnemende klantbehoefte.”

Maatschappelijke schade

Dat gezegd is Geraets niet ongerust over de gevolgen van disruptie voor Nederland. “Het verlies aan banen bij traditionele bedrijven wordt gecompenseerd door toenemende werkgelegenheid in innovatieve sectoren.” Volgens de topman lopen veranderingen in het bedrijfsleven gelijk aan een transformatie van de arbeidsmarkt. Geraerts: “Werknemers beseffen zich goed dat ze niet voor langere tijd bij één baas werken, maar dat ze zich moeten specialiseren om kortstondig voor specifieke functies bij bedrijven aan de slag te gaan.”

De NXP-topman maakt zich ook geen zorgen over het feit dat met de opkomst van disruptieve bedrijven uit vooral de VS en Azië mogelijk veel kapitaal uit Nederland wegvloeit: “In alle ontwikkelingen zijn veel Nederlandse bedrijven betrokken. Meestal als innovatieve partner of leverancier. Om die positie te behouden moeten we wél heel scherp blijven.”