‘Jongeren zitten steeds minder op Facebook’

Dat we onze dagen grotendeels op social media – en in het verlengde daarvan onze smartphone – slijten is allang geen nieuws meer. Liken, sharen en retweeten zijn onze nieuwe complimenten geworden en als we niet minimaal honderd appjes per dag sturen worden we aangekeken alsof we ontzettend eenzaam zijn. En hoewel de territoria op social media-gebied definitief verdeeld lijken, is er in Nederland toch sprake van een kleine verschuiving. Het Nationale Social Media Onderzoek 2018 laat namelijk zien dat jongeren steeds meer Facebook de rug toekeren. In plaats daarvan richten we ons meer op Instagram – wat curieus genoeg eigendom is van Zuckerberg en zijn kompanen – en Snapchat.

Volgens het onderzoek zijn er zes belangrijke punten uit het onderzoek te halen. Allereerst is WhatsApp het grootste sociale medium, gevolgd door Facebook, Instagram en Snapchat. Daarnaast zien we onder andere dat jongeren van 15 tot en met 19 jaar hun aandacht verschuiven van Facebook naar Instagram en Snapchat, Instagram het snelst groeiende medium is en er nog altijd geen hoog vertrouwen is in social media, gekoppeld aan begrippen als veiligheid, betrouwbaarheid en privacy. Hoe dat precies komt is niet bekend, maar de kans bestaat dat het te maken heeft met hun nieuwe tijdlijn en het nepnieuws wat ze niet kunnen onderdrukken.

In de tweet hieronder is een overzicht te zien van het social media-gebruik van Nederlanders over de afgelopen jaren.