Goed doen, goed verdienen

Noem het een to-do-list voor de wereld. De 17 Global Development Goals (SDG’s) van de VN vormen samen een agenda om wereldwijde problemen als armoede, honger, voedselverspilling, klimaatverandering en gebrekkige gezondheidszorg het hoofd te bieden. Volgens Marga Hoek kunnen bedrijfsleven en financiële sector daaraan een enorme bijdrage leveren die ook nog eens winstgevend is. “Business for good is good business.”

“Steeds meer bedrijven onderkennen dat er belangrijke ecologische en sociale randvoorwaarden zijn om een goede businesscase te kunnen blijven realiseren. Hun eigen belangen lopen op de langere termijn parallel met die van de wereld als geheel. Honger, gebrek aan opleiding, ondermaatse gezondheidszorg, niet-duurzame energie, klimaatverandering: het zijn stuk voor stuk zaken die op korte termijn aangepakt moeten worden, willen we een wereld houden waarin we ook in de toekomst zaken kunnen doen. En hoe we die wereld in stand kunnen houden, daar zijn die SDG’s een heel goed kompas voor. Tegelijkertijd zijn ze nogal ‘hoog over’. Vandaar dit boek, dat tegelijkertijd allesomvattend is, maar ook een heel praktische insteek kent. Business leaders kunnen er inspiratie uit opdoen waarom het goed idee is om met de SDG’s aan de slag te gaan en ook hoe je dat het best kan doen.”

Wereldboek
“Dit boek is vooral bijzonder omdat er voor alle bedrijfssectoren wordt uitgewerkt waar de echte kansen ofwel ‘impact domains’ liggen – de nieuwe, duurzame en zeer winstgevende markten van de toekomst die ook nog eens waarde toevoegen aan de SDG’s. Mijn credo is dan ook ‘business for good is good business’. Daarvoor heb ik niet alleen alle bestaande rapporten over de SDG’s doorgewerkt, maar ook twee jaar gewerkt aan het verzamelen en uitwerken van vijftig cases, verspreid over de hele wereld. Per bedrijf heb ik uitgewerkt op welke SDG’s zij impact hebben, en hoe ze dat doen. Daar zitten trouwens nog best wat Nederlandse bedrijven tussen, want in duurzaam ondernemerschap doen we het wereldwijd helemaal niet zo slecht. Maar het is verder wel een echt wereldboek, want de SDG’s adresseren wereldwijde uitdagingen en ook de impact van bedrijven is vrijwel altijd internationaal.”

Financiële sector
“Een derde reden om dit boek te schrijven was dat er tot nu toe niemand specifiek heeft uitgezocht welke bijdrage de financiële sector kan leveren aan de realisatie van de SDG’s. Ik heb dat in kaart gebracht voor alle bekende partijen – banken, pensioenfondsen, verzekeraars, assetmanagers, private equity firms, enzovoorts. Ook bevat het boek een uniek hoofdstuk over de versnellingskracht van IT en advanced technology tegen de achtergrond van de SDG’s.”

“Hoewel het boek pas een paar maanden uit is, merk ik dat het nu echt begint te landen in de top van het bedrijfsleven en dat het inspeelt op een duidelijke behoefte. Ik doe dan ook met veel plezier steeds meer boardmeetings en -diners, om inzicht en overzicht te geven en discussies te leiden. De uitdaging is om concreet te maken wat die bedrijven zélf kunnen doen en hoe ze hun kansen kunnen benutten. Ik denk dat dit boek op precies het juiste moment is verschenen.”

Marga Hoek wordt internationaal beschouwd als thoughtleader op het gebied van duurzaam ondernemen en investeren. Ze is non executive en partner van Chairman Mentors International in Nederland en Londen. Ze schreef eerder het boek ‘New Economy Business’, dat werd uitgeroepen tot Management Book of the Year. Een nieuw boek met de titel ‘The Trillion Dollar Shift’ werd op 25 januari gelanceerd tijdens het Economisch Wereldforum in Davos.