Frankfurter-Buchmesse-taalgebruik

Buchmessetaal voor beginners

Van 11 tot 15 oktober wordt de jaarlijkse Frankfurter Buchmesse gehouden. Houd jezelf staande tussen alle literaire hotshots met een lijstje namen en powertermen.

Albert Camus: Ok, meteen in het diepe: de Duitse boekenbeurs heeft dit jaar als thema ‘Frankrijk’. Camus (1913-1960) is een van de bekendste Franse schrijvers door zijn werk l’Étranger (de vreemdeling). Wil je echt indruk maken in Frankfurt, citeer dan vrijelijk de eerste regel uit het beroemde boek: Ce matin ma maman est morte,… Zo, die korting bij je boekeninkoop is binnen.

Boekenweek: boekenbacchanaal in de Stadsschouwburg. Jaarlijkse samenkomst van schrijvers van naam voor een hapje en een heel veel drankjes.

Didier Decoin: Een jonge nieuwe Franse avonturenromanschrijver met een voorliefde voor Japan. De hit onder tout progressief Parijs! Zie: Michel Houllebecq.

Existentialisme: je bent zelf verantwoordelijk voor al je daden. Dat zegt Jean-Paul Sartre, een van de grootste existentialistische schrijvers.

Fonds: de stijl van een uitgeverij, kan zijn: kinderboeken, literatuur, politieke stukken, etc.

ISDN: een uniek dertiencijferig nummer waaraan een boek te herkennen is.

(post)Modernisme: geen mooischrijverij meer – maar boeken om het moderne leven te verbeelden. Een stroming (en het vervolg er op) in de negentiende en begin twintigste eeuw.

Marcel Proust: grote Franse schrijver met een nog groter oeuvre. Verantwoordelijk voor À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd). Titel wordt duidelijk als je het laatste van de zeven delen (geschreven tussen 1913 en 1927) uit hebt. Zie: Tour de force

Michel Houllebecq: een provocatieve moderne politieke schrijver die bekend werd met een roman waarin hij schetst hoe Frankrijk een Islamitische president krijgt. Veel lezers in het kamp Le Pen. Zie: Didier Decoin.

Monologue interieur: wanneer de schrijver of personage in gedachten tegen zichzelf praat. Ook wel stream of conciousness. Stream of wat? … een interne monoloog dus.

Novelle: een roman, maar dan kort. Zeg een pagina of 100.

Proza: taal zonder regeltjes over zinslengte, toon en metrum.

Ramsj: uitverkoop van onverkochte boeken. ‘Dat boek is rijp voor de ramsj’ wil dus eigenlijk zeggen: dat is niet echt een goed boek.

Tijdverdichting: zo’n beetje wat in films een montage heet (een muzikaal tussenstuk waarin de tijd vooruit spoelt).

Tour de force: een krachtsinspanning die nodig is om je bijvoorbeeld door een boek van Proust heen te werken. Vrijelijk te gebruiken in literaire praatjes.