Architect met intellect

Ze werd door tijdschrift De Architect uitgeroepen als een van de jonge talenten van het jaar vanwege haar bijzondere kijk op architectuur. Met haar architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk wil Elsbeth Ronner (1984) Nederland verleiden tot meer narratieve architectuur.

Bureau Lilith Ronner van Hooijdonk werkt vanuit een geheel eigen benadering. Het maakt architectuur vanuit verhalen en werkt vanuit een meer intellectueel dan bouwkundig of technologisch gedachtengoed, legt Elsbeth Ronner uit. ‘Narratieve architectuur gaat over verhalen zichtbaar maken. De verhalen die wij er zelf instoppen, maar ook de verhalen die gebruikers en passanten erin kunnen lezen. Verwijzingen naar de omgeving, historische voorbeelden, kunst, literatuur, architectuur, popcultuur: we zoeken naar verbanden in de omgeving. Beeldrijm, zo je wilt. Het is als poëzie: daarin valt ook van alles te ontdekken. Tegelijk spreekt niemand letterlijk zo, maar toch ademt een goed gedicht sfeer en logica. De Kunsthal in Rotterdam door OMA van Rem Koolhaas is een voorbeeld van een bestaand gebouw met veel narratieve kwaliteiten: de gelaagdheid, en intellectuele referenties van de architecten, met tegelijkertijd de overduidelijke verwijzing naar een tankstation – een beeld dat voor iedereen herkenning oproept. Zo sterk.’ Lacht: ‘Ik wilde dat wij dat ontworpen hadden.’

Fris-wollig
Als kantoor is Lilith Ronner van Hooijdonk, dat naast Ronner wordt gerund door Lilith van Assem, heel veelzijdig. Het produceert zowel fysieke gebouwen als podcasts en artikelen over architectuur. ‘We hebben net een kangoeroewoning opgeleverd voor drie generaties familie en we zijn bezig met de verbouwing van een herenhuis in Den Haag, waarbij we de bewoners helpen om het age-proof te krijgen. Maar we doen ook onderzoek in de Noordoostpolder in een zelfgeïnitieerd project. Dat gaat uiteindelijk resulteren in een paviljoen dat we bouwen met kunstenaars, als een publiek evenement. Daarnaast doen we onderzoek en geven we les op verschillende universiteiten en academies. We hopen dat we zo een nieuwe blik werpen op architectuur en maatschappelijke vraagstukken. En natuurlijk willen we inspireren in onze projecten.’ Na een lange tijd waarin architectuur vooral om technologische ontwikkelingen en duidelijke beeldtaal leek te gaan, voelt de intellectuele benadering van Lilith Ronner van Hooijdonk licht wollig, maar wel fris. ‘Wij merken dat er meer vraag komt naar complexiteit. Eenvoud past misschien niet meer bij deze tijden.’

‘Het is eigenlijk vreemd dat we op school wel Hermans lezen, maar niets leren over goede architectuur’

‘Doe maar een geveltje’
Toch is het voor een architectenbureau in deze tijd lastig om zelf een stempel op een project te drukken, al was het maar omdat vaak rigide wordt gedacht over hoe een gebouw of woning eruit zou moeten zien. ‘We zouden graag een groot woonproject doen, maar de realiteit is, dat je als architect dan bij wijze van spreken al plattegronden in de handen gedrukt krijgt zo van: zo moet het worden, doe maar een leuk geveltje. Alleen: die gedachte van hoe een woning eruit hoort te zien is zó achterhaald. Het standaardgezin van twee ouders, twee kinderen zie je bijna niet meer. Natuurlijk kun je niet op alle wensen ingaan, maar het is wel tijd voor een flexibeler en onderzoekender benadering van wonen. We zouden ons ook als gebruiker bewuster moeten zijn van de mogelijkheden van architectuur. Maar dat is ook onwetendheid. Het is eigenlijk vreemd dat we op school wel Hermans lezen, maar niets leren over goede architectuur. Terwijl architectuur juist zo’n belangrijke rol kan vervullen in maatschappelijke vraagstukken.’