Esperanto populair als internettaal

ĝi iras sufiĉe bone kun esperanto. Grote kans dat je geen idee hebt wat hiermee bedoeld wordt, maar misschien ook is het alles zonneklaar voor je. De tot voor kort dood gewaande taal Esperanto is bezig met een flinke opmars. Met dank aan het internet. In 2018 zijn ruim 2 miljoen mensen de taal meester; 1 miljoen mensen wil dit jaar nog een cursus esperanto afronden.

Zogezegd blijft het niet alleen bij kennis van esperanto alleen; de taal wordt ook steeds vaker online gebruikt. Inmiddels is het aantal Wikipedia-artikelen in esperanto het aantal Koreaanse en Turkse pagina’s op de encyclopedie-site geëvenaard. Ter vergelijking: 77 miljoen mensen hebben Koreaans op school gehad, 71 miljoen noemen Turks hun moedertaal.

Taalpuristen en experts klagen al decennia over de invloed van het internet op onze taal; gevreesd wordt dat we langzaam verzanden in een soort van universeel basis-Engels. Die zorg blijkt ongegrond; uit onderzoek van het Summer Institute of Linguistics blijken vooral talenapps als Duolingo populair bij het eigen maken van onbekende woordjes en grammatica. Niet alleen de grote wereldtalen, maar ook minder bekende spreekvormen als Esperanto vinden gretig aftrek, zo blijkt.

Talenwonder
Esperanto werd in 1887 gelanceerd door Ludwik Zamemhof. De sympathieke Poolse arts en schrijver hoopte met zijn nieuwe taal meer begrip te creëren tussen de verschillende volkeren op aarde. Esperanto is gebaseerd op de meest gesproken talen ter wereld. De grammatica is simpel: voor de samenstelling van een zin bestaan 16 basisregels; uitzonderingen zijn er niet. Hoewel Esperanto sinds de negentiende eeuw door 120 landen, waaronder Nederland, als officiële taal werd erkend en de uitvinder niet meer dan 9 keer werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede daalde het aantal sprekers sinds de jaren vijftig in rap tempo. Tien jaar geleden spraken nog maar 100.000 mensen Esperanto. Het is maar de vraag of met de populariteit van talenonderwijs online ook andere bedreigde talen gered zijn; wereldwijd worden 7.000 talen erkend; in Europa alleen al 239. Experts menen dat meer dan de helft daarvan in 100 jaar verdwenen is.