Chantal-Inen-Dirty-Science

Chantal Inen: ondernemer zonder grenzen

Chantal Inen is ondernemer en kleinkunstenaar. Het liefst ziet ze de grenzen tussen die twee rollen vervagen. Als oprichter van The Punchy Pack vertaalt ze duurzame toekomstdromen naar concrete business cases en maakt daarbij gebruik van een breed netwerk van onder meer ministeries, universiteiten, ngo’s en kunstenaars.

Dit jaar bestaat The Punchy Pack zes jaar. Inen kan terugkijken op een bonte verzameling succesvolle projecten, waaronder een inkomensverzekering voor Vietnamese zelfstandigen, microkredieten voor Keniaanse zuivelboeren en een verbeterde energievoorziening in Rwandese ziekenhuizen.

“Het ondernemerschap heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders zijn ondernemers en het onderwerp was een vast thema aan de eettafel. Maar ik ben vooral ondernemer geworden vanuit een innerlijke noodzaak: ik wil de wereld verbeteren. Niet zozeer door liefdadigheid, maar door problemen op te vatten als business opportunities.”

Inen studeerde bedrijfskunde in Maastricht en volgde uitwisselingsprogramma’s in Nice en Helsinki. In 2010 behaalde ze een master aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie beschrijft welke factoren bepalend zijn voor het succes van samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. Na haar studie begint ze The Punchy Pack. “Ik had geen al te vastomlijnd idee van waar
ik heen wilde. Ik ben gewoon begonnen.”

Strikken
Inens idealisme blijkt van praktische aard. Ze weet investeerders te strikken en zet de Trendwatch Academie, de Partnership Academie en de Partnership Verkiezing op poten. Hiermee creëert ze een platform waarin ze haar favoriete thema’s duurzaamheid, marketing en innovatie kan samenbrengen. “Een duurzaam project heeft meer kans van slagen als het ook in commercieel opzicht de moeite waard is. Daarmee bereik je nieuwe én gevestigde decisionmakers van grote bedrijven.”

Bont
Het netwerk dat The Punchy Pack heeft gecreëerd, telt meer dan vijftienhonderd CEO’s, young professionals, kennisinstellingen, ministeries, ngo’s, en bedrijven als Rabobank, Philips, Alliander en Danone. Als graadmeter hanteert Inen het percentage geslaagde initiatieven: “Zestig procent van de businesscases-met-partnership is succesvol gebleken. Vergelijkbare maatschappelijke projecten hebben gemiddeld een kans van slagen van één op tien. We doen het dus best wel goed”.

Mata Hari
Wie denkt dat Inen met het ondernemerschap haar dagen wel gevuld krijgt, vergist zich: naast haar activiteiten op zakelijk gebied volgde ze met succes een theateropleiding. Momenteel werkt ze aan een solovoorstelling over het turbulente leven van Mata Hari, de mysterieuze danseres-annex-dubbelspionne die haar hoogtijdagen vlak voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog beleefde.
“Mata Hari is een grote inspiratiebron voor me, vooral vanwege de eigenzinnige wijze waarop ze met haar lot omging. Daarnaast is de tijd waarin haar verhaal zich afspeelt erg interessant. Het begin van de twintigste eeuw was een periode van grote technologische vooruitgang en nieuwe mogelijkheden. Net als nu eigenlijk.”

Ze ontwikkelde de multimediale voorstelling samen met regisseur en mentor Selma Susanna. En ook dit initiatief onttrekt zich niet aan Inens vernieuwingsdrang. “We willen drieduizend bezoekers bereiken, door dertig voorstellingen te spelen voor honderd man publiek. Voor de kaartverkoop kwamen we op een concept dat we ‘crowd ticketing’ noemen: ik ga mijn netwerk inzetten om publiek naar de theaters te trekken. Geïnteresseerden geven op mijn website (www.chantalinen.nl) hun e-mailadres en provincie op en bij voldoende animo komt de voorstelling naar ze toe.”

 

Dit artikel is te vinden in Dirty Science #2, dat vanaf 1 december in de winkels ligt. Koop nu het nummer of neem een abonnement op Dirty Science.